logo
Portowa 16w 44-102 Gliwice

Żurawie stacjonarne

1 / 15

2.Które z wymienionych czynności nie nalezą do zakresu obowiazków obslugującego UTB:

2 / 15

58.Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

3 / 15

71.Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

4 / 15

95. Pokazana na rysunku cześć wciągarki żurawia stacjonarnego to?

5 / 15

93. Jaką funkcję pełni zapadka w zbloczu hakowym?

6 / 15

88. Linię sześciosplotkową przedstawia obraz?

7 / 15

84. Odboje to?

8 / 15

119. W przypadku awarii żurawia z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności?

9 / 15

113. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku ”dół” powinien być tak ustawiony aby?

10 / 15

107. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

11 / 15

97. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są?

12 / 15

229.Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości?

13 / 15

221. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać?

14 / 15

220. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać?

15 / 15

218. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka?

Your score is

0%


Testy UDT

Poniżej znajdują się cztery kategorie testów online stanowiących narzędzie do samodzielnej oceny stanu wiedzy kursanta z danej dziedziny. Kliknięcie wybranej kategorii spowoduje przejście do przykładowego testu z losowymi pytaniami.

- Wózki podnośnikowe
- Wózki specjalizowane
- Suwnice ogólnego przeznaczenia
- Podesty przejezdne
windows-logo-testing-conformance-testing-systems-testing
Zadzwoń do nas