logo
Portowa 16w 44-102 Gliwice

Żurawie stacjonarne

1 / 15

56.Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

2 / 15

57.Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

3 / 15

60.Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

4 / 15

94. Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie żurawia stacjonarnego nie jest?

5 / 15

93. Jaką funkcję pełni zapadka w zbloczu hakowym?

6 / 15

92. Haki dzielimy na?

7 / 15

85. Lina zbudowana jest z?

8 / 15

122. Próbę hamulca przeprowadza się?

9 / 15

114. Kryteria zużycia haka to?

10 / 15

110. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi?

11 / 15

102. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

12 / 15

234.Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku?

13 / 15

232. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza?

14 / 15

223. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

15 / 15

217. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi?

Your score is

0%


Testy UDT

Poniżej znajdują się cztery kategorie testów online stanowiących narzędzie do samodzielnej oceny stanu wiedzy kursanta z danej dziedziny. Kliknięcie wybranej kategorii spowoduje przejście do przykładowego testu z losowymi pytaniami.

- Wózki podnośnikowe
- Wózki specjalizowane
- Suwnice ogólnego przeznaczenia
- Podesty przejezdne
windows-logo-testing-conformance-testing-systems-testing
Zadzwoń do nas