logo
Portowa 16w 44-102 Gliwice

Szkolenia SEP

Organizujemy kursy na terenie całej Polski w zakresie uprawnień energetycznych:
 • grupa 1 – uprawnienia elektryczne
 • grupa 2 – uprawnienia ciepłownicze
 • grupa 3 – uprawnienia gazowe

  ZAKRES UPRAWNIEŃ:

  GRUPA 1:

  Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego sieci
 • urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
 • sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia do elektrolizy
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczna sieć trakcyjna
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


GRUPA 2:

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9GRUPA 3:

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbiny gazowe
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9. )
Szkolenia realizujemy w formie online i stacjonarnie w terminach otwartych oraz na życzenie Klienta w terminie wybranym przez firmę. Wszystkie szkolenia zakończone są egzaminem przed komisją URE.
czerwiec 2024
lipiec 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Zadzwoń do nas