logo
Portowa 16w 44-102 Gliwice
1062

Wózki Specjalizowane

1 / 15

77.Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

2 / 15

18.Niebezpieczne uszkodzenie Urządzenia technicznego to:

3 / 15

5.Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

4 / 15

163.Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

5 / 15

156.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

6 / 15

140.Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

7 / 15

119.Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:

8 / 15

114.Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

9 / 15

215.Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być :

10 / 15

200.Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

11 / 15

267.Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie :

 

 

12 / 15

262.Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t :

 

13 / 15

254.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :

 

14 / 15

237.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm :

 

15 / 15

225.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m :

 

Your score is

0%


Testy UDT

Poniżej znajdują się cztery kategorie testów online stanowiących narzędzie do samodzielnej oceny stanu wiedzy kursanta z danej dziedziny. Kliknięcie wybranej kategorii spowoduje przejście do przykładowego testu z losowymi pytaniami.

- Wózki podnośnikowe
- Wózki specjalizowane
- Suwnice ogólnego przeznaczenia
- Podesty przejezdne
windows-logo-testing-conformance-testing-systems-testing
Zadzwoń do nas