logo
Portowa 16w 44-102 Gliwice
2060

Podesty Przejezdne

1 / 15

78.Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

2 / 15

31.Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

3 / 15

15.Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

4 / 15

80.Przedstawiony rysunek określa

 

5 / 15

79.Przedstawiony rysunek określa

6 / 15

78.W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

7 / 15

77.W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej

 

8 / 15

172.O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

9 / 15

143.Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej

10 / 15

133.Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed

11 / 15

117.Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

12 / 15

104.Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

13 / 15

203.W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

Rysunek pomocniczy

14 / 15

190.W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m

Rysunek pomocniczy

15 / 15

186.W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

Rysunek pomocniczy

Your score is

0%


Testy UDT

Poniżej znajdują się cztery kategorie testów online stanowiących narzędzie do samodzielnej oceny stanu wiedzy kursanta z danej dziedziny. Kliknięcie wybranej kategorii spowoduje przejście do przykładowego testu z losowymi pytaniami.

- Wózki podnośnikowe
- Wózki specjalizowane
- Suwnice ogólnego przeznaczenia
- Podesty przejezdne
windows-logo-testing-conformance-testing-systems-testing
Zadzwoń do nas