logo
Portowa 16w 44-102 Gliwice
21335

Wózki Podnośnikowe

8.Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

30,Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

74.Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

81.Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

80.Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

104.Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:

201.Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

167.W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

164.Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

155.Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

245.Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

228.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

 

226.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

220.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

217.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

 

Your score is

0%


Testy UDT

Poniżej znajdują się cztery kategorie testów online stanowiących narzędzie do samodzielnej oceny stanu wiedzy kursanta z danej dziedziny. Kliknięcie wybranej kategorii spowoduje przejście do przykładowego testu z losowymi pytaniami.

- Wózki podnośnikowe
- Wózki specjalizowane
- Suwnice ogólnego przeznaczenia
- Podesty przejezdne
windows-logo-testing-conformance-testing-systems-testing
Zadzwoń do nas