logo
Portowa 16w 44-102 Gliwice
4089

Suwnice Ogólnego Przeznaczenia

1 / 15

68.Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

2 / 15

49.Decyzja wydana przez UDT:

3 / 15

11.Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

4 / 15

181.Zawiesie to:

5 / 15

176.Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 

6 / 15

170.W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 

7 / 15

149.O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół" powinien być tak ustawiony aby:

8 / 15

139.Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

9 / 15

129.W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

10 / 15

214.Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

11 / 15

212.W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

12 / 15

208.Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

13 / 15

259.W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

14 / 15

240.Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

15 / 15

232.Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

Your score is

0%


Testy UDT

Poniżej znajdują się cztery kategorie testów online stanowiących narzędzie do samodzielnej oceny stanu wiedzy kursanta z danej dziedziny. Kliknięcie wybranej kategorii spowoduje przejście do przykładowego testu z losowymi pytaniami.

- Wózki podnośnikowe
- Wózki specjalizowane
- Suwnice ogólnego przeznaczenia
- Podesty przejezdne
windows-logo-testing-conformance-testing-systems-testing
Call Now ButtonZadzwoń do nas